CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multimodal grammar library

Deliverable D1.2b, TALK Project

Peter Ljunglöf (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers) ; Institutionen för lingvistik) ; Gabriel Amores ; Robin Cooper ; David Hjelm ; Pilar Manchón ; Guillermo Pérez ; Aarne Ranta
2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-09-05. Senast ändrad 2013-01-03.
CPL Pubid: 46998

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för lingvistik (1954-2008)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Chalmers infrastruktur