CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Lifecycle Management for Cross-X Engineering Design

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Michael Vielhaber ; Diana Malvius ; Holger Burr ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of ICED'07, Paris, France (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-04.
CPL Pubid: 46910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Product Lifecycle Management – Architectural and Organisational Perspectives