CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Integration of KBE and PLM

Amer Catic (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of ICED´07, Paris, France (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-04.
CPL Pubid: 46907