CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilitating Interdisciplinary PLM through Usage of Hub Methodology and 3D Lightweight Visualisation Data

Trond Zimmerman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedíngs of ICED'07, Paris, France (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-04.
CPL Pubid: 46905