CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilitating Interdisciplinary PLM through Usage of Hub Methodology and 3D Lightweight Visualisation Data

Trond Zimmerman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedíngs of ICED'07, Paris, France (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-09-04.
CPL Pubid: 46905

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Implementing PLM Across Organisations - For multi-disciplinary and cross-functional product development