CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluidized Bed Combustion: Simeon N. Oka, Marcel Decker Inc., 2004, ISBN 0-8247-4699-6

Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Energy Vol. 30 (2005), 1, p. 97-99.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Book reviewDenna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4683

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur