CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bättre flotation med numerisk modellering?

Mia Bondelind (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Lars Bergdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Cirkulation (1103-2855). p. 48-50. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Flotation, DAF, strömningsmekanik, Fluent, DRICKS, Dissolved air flotationDenna post skapades 2007-09-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 46826