CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partikelbildning vid biobränsleförbränning

Linda Johansson ; Claes Tullin ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
: External organization, 2004.
[Rapport]

Rapport till Energimyndigheten, projekt nr 21660-1 (SP)Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur