CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecules in bipolar proto-planetary nebulae

P.M. Woods ; L.-Å. Nyman ; F. Schöier ; A.A. Ziljstra ; T. Millar ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy & Astrophysics Vol. 429 (2005), 3, p. 977-992.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 46789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur