CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuum EVN and MERLIN observations of ultra luminous infrared galaxies

A.G. Polatidis ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Ylva Pihlström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astrophysics and Space Science Vol. 295 (2005), 1-2, p. 297-302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 46787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur