CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Retrieval of vertical constituents and temperature profiles from passive submillimeter wave limb observations of the Martian atmosphere: a feasibility study

Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; K. Dassas ; F. Forget ; P. Ricaud
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 44 (2005), 12, p. 2438-2455.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 46783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur