CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion in velocity space caused by strong random fields

V. Zasenko ; A. Zagorodny ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Physics of Particles and Nuclei Vol. 36 (2005), Suppl. 1, p. 47-51.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-04.
CPL Pubid: 46777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur