CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Submillimetre observations of comets with Odin: 2001 - 2005

N. Biver ; D. Bockelée-Morvan ; J. Crovisier ; A. Lecacheux ; U. Frisk ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; H.-G. Florén ; Aa. Sandqvist ; S. Kwok
Planetary and Space Science Vol. 55 (2007), p. 1058-1068.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 46672

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur