CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compact Spreading Resistance Model for Rectangular Contacts on Uniform and Epitaxial Substrates

Simon Kristiansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Fredrik Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
IEEE Transactions on Electron Devices Vol. 54 (2007), 9, p. 2531-2536.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-03. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 46591

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Substrate Noise Coupling in Mixed-Signal Integrated Circuits: Compact Modeling and Grounding Strategies