CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Renewable energy from biomass - choice of energy carrier and conversion method

V.A. Borodulya ; G.I. Palchonok ; L.M. Vinogradov ; O.S. Rabinovich ; N.G. Khutskaya ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Second International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, Kiev, September 20-22, 2004 p. 4. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Language: RussianDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur