CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-Coordinate [Cu(II)X3]- (X=Cl, Br), Trapped in a Molecular Crystal

Catrin Hasselgren (Institutionen för oorganisk kemi) ; Susan Jagner (Institutionen för material- och ytkemi, Oorganisk kemi ; Institutionen för oorganisk kemi) ; Ian Dance
Chemistry - A European Journal Vol. 8 (2002), 6, p. 1269-1278.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: copper, coordination modes, crystal packing, density functional calculations, halidesDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 465

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)
Institutionen för material- och ytkemi, Oorganisk kemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur