CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating market mechanisms in life cycle inventory analysis

Tomas Ekvall (Institutionen för energiteknik)
AGS Annual Meeting 2004, Gothenburg, March 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 4646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur