CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System-wide environmental consequences of Vistar combustion in Stenungsund - Feasibility study

Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Niclas Mattson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; M. Münter
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 4643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola 2005:1