CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction between a fluidized bed and its air-supply system: Some observations

Srdjan Sasic (Institutionen för energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Industrial and Engineering Chemistry Research (0888-5885). Vol. v 43 (2004), n 18, p. 5730-5737.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Pressure waves, Air-supply systems, Flow of fluids, Fluid dynamicsDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4642

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fluid Dynamics of Fluidized Bed Reactors: Experiments and Simulations with System Interactions