CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic Modelling of glycolysis: Hexose transporters, Gpd2p, Tdh1p in glucose respression and glycolytic rate control

Mikael Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7385-005-6.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-08-31. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 46372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-09-28
Tid: 10:15
Lokal: KB-salen, Studiegården 4A, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Jacky Snoep, Professor, Triple J Group for Molecular Cell Physiology, Department of Biochemistry, Stellenbosch University, South Africa

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2686