CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nordleden - Slutrapport för etapp 2

Bo Rydén ; Erik Ahlgren (Institutionen för energiomvandling) ; Owe Andersson ; Åsa Boholm ; Erik M. Dugstad ; Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling) ; Bengt Hansson ; Mats Höjeberg ; David Knutsson (Institutionen för energiomvandling) ; Kristin Munthe ; Anna Krook Riekkola (Institutionen för energiomvandling) ; Ted Lindblom ; Anders Sandoff ; Berit Tennbakk ; Lasse Torgersen ; Thomas Unger (Institutionen för energiomvandling) ; Sven Werner (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : External organization, 2003. ISBN: 91-631-4327-5.- 378 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur