CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emission characteristics of modern and old-type residential boilers fired with wood logs and wood pellets

Linda S. Johansson ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik) ; Lennart Gustavsson ; David Cooper ; Claes Tullin ; Annika Potter
Atmospheric Environment (1352-2310). Vol. v 38 (2004), n 25, p. 4183-4195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Wood, Pellets, Domestic combustion, Emissions, BiofuelDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4624

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur