CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local air ratio measured by zirconia cell in a circulating fluidised bed furnace

Fredrik Niklasson (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Chemical Engineering Journal (1385-8947). Vol. v 96 (2003), n 1-3, p. 145-155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Circulating fluidised bed boiler, CFB, Zirconia cell sensorDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4623

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur