CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metal emissions from co-combustion of sewage sludge and coal/wood in fluidized bed

Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Fuel (0016-2361). Vol. v 83 (2004), n 13, p. 1803-1821.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Sludge, Co-combustion, Fluidized bed, Metal emissions, Trace elements, MercuryDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4622

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur