CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital image analysis of hydrodynamics two-dimensional bubbling fluidized beds

Laihong Shen ; Filip Johnsson (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Chemical Engineering Science (0009-2509 ). Vol. v 59 (2004), n 13, p. 2607-2617.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Digital image analysis, Bubbling fluidized bed, HydrodynamicsDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur