CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhancement of Heat Transfer in the Freeboard Volume of a Fluidized and Circulating Fluidized Beds: Influence of Turbulence

G.I. Pal'chenok ; V.A. Borodulya ; Claes Breitholtz (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Heat Transfer Research (1064-2285). Vol. 34 (2003), 5 & 6, p. 318-331.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4620

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur