CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluctuations in gas composition in a circulating fluidized bed boiler studied by molecular beam mass spectrometry

Jenny Svenson ; Jan B.C. Petterson ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
European Combustion Meeting (ECM2005), 3-6 April 2005, Louvain-la-Neuve p. 5. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur