CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particle Emissions from Residential Biofuel Boilers and Stoves - Old and Modern Techniques

L.S. Johansson ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; L. Gustavsson ; D. Cooper ; C. Tullin ; A. Potter ; M. Berntsen
Seminar on Aerosols from Biomass Combustion, IEA Bioenergy, Task 32, Graz, 16-18 March 2005 p. 5. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4613

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur