CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transportation infrastructure for CCS - Experiences and expected development

Rickard Svensson (Institutionen för energiteknik) ; Mikael Odenberger (Institutionen för energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiteknik) ; Lars Strömberg (Institutionen för energiteknik)
GHGT 7 Conference, 5th-9th Sep, Vancouver Vol. Poster 350 (2004),
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: CO2 TransportationDenna post skapades 2007-08-29. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 46045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur