CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction and summary of the land-use theme

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling)
Journal of Cleaner Production Vol. 8 (2000), 4, p. 271-272.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4604

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur