CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cleaner production tools: LCA and beyond

Tomas Ekvall (Institutionen för energiomvandling)
Journal of Cleaner Production (0959-6526). Vol. v 10 (2002), n 5, p. p 403-406.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4603

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur