CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the density of solutions to Diophantine equations

Oscar Marmon (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 46 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: integral points, exponential sums, Weyl differencing, van der Corput's methodDenna post skapades 2007-08-29. Senast ändrad 2010-03-26.
CPL Pubid: 46017

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-09-24
Tid: 13:15
Lokal: Euler, Skeppsgränd 3
Opponent: Tim Browning, University of Bristol

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:23