CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymerization at the alkylthiolate-Au(111) interface

Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hannu Häkkinen
Journal of Physical Chemistry B Vol. 111 (2007), 13, p. 3325-3327.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Gold, thiolaltes. SAMS, structures, DFTDenna post skapades 2007-08-28. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 45936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur