CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Mobility

Socio-cultural constructions of susainable moblity and their role in political and practial initiaies in Sweden

Merritt Polk ; Thomas Hellström (Institutionen för tillämpad mekanik)
Full program application to the MISTRA call for sustainable transport (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: sustainable transport policies, sustainable mobility


Peer-reviewed sucessful application



Denna post skapades 2007-08-27. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 45859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi (1954-2005)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Medie- och kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur