CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Upper limits to the water abundance in starburst galaxies

C.D. Wilson ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Åke Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Carina M. Persson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Aa. Sandqvist ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; V. Buat ; P. Encrenaz ; M. Fich ; U. Frisk ; M. Gerin ; Gustaf Rydbeck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Tommy Wiklind (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astronomy & Astrophysics Vol. 469 (2007), p. 121-124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 45830

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur