CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samförbränning av torkat avloppsslam med kol och trä i en panna med fluidiserad bädd

Co-combustion of pre-dried sewage sludge with coal and wood in a fluidized bed combustor

Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Karsten Lücke ; Joachim Werther
: External organization, 2003. ISBN: 91-85159-10-7.
[Rapport]

Nyckelord: Avloppsslam, slamförbränning, samförbränning, emissioner, tungmetaller, Sewage sludge, sludge combustion, co-combustion, emissions, trace elements


Part of report series: VA-forsk, No 2003-44 A lagre part of the report is english.Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur