CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A phenomenological model for the prediction of soot formation in diesel spray combustion

Feng Tao (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Valeri Golovitchev (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Combustion and Flame (00102180). Vol. 136 (2004), p. 270-282.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-25. Senast ändrad 2007-10-22.
CPL Pubid: 45771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur