CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bit Interleaved Coded Modulation with Multi-Labeled Signal Mapping

Anders Nilsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tor Aulin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
in Proceedings of International Symposium of Information Theory (ISIT'07), June 2007, Nice, France (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-24.
CPL Pubid: 45647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur