CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of size and density of fuel on combustion in a packed bed

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Proceedings of the Combustion Institute Vol. 30 (2005), p. 2939-2945.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Biomass, conversion, fixed bed, fuel size, fuel densityDenna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur