CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matematisk modellering med inriktning på förlopp i biobränsleeldade rostpannor

Mathematical modelling of combustion in bio-fuelled small boilers

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 4562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie A - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energiomvandling, Chalmers tekniska högskola. A05-227