CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional split and crosslinking of the membrane domain of the beta subunit of proton-translocating transhydrogenase from Escherichia coli

M. Althage ; J Karlsson ; Pontus Gourdon (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; M. Levin ; RM Bill ; A. Tigerstrom ; J. Rydström
Biochemistry Vol. 42 (2003), 37, p. 10998-11003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-24.
CPL Pubid: 45604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Generation and exploitation of proton motive force: Biochemical and structural analysis of three bacterial integral membrane proteins.