CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light stimulates growth of proteorhodopsin-containing marine Flavobacteria

Laura Gomez-Consarna ; ,Jose M. Gonzalez ; Montserrat Coll-Llado ; Pontus Gourdon (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Torbjoern Pascher ; Richard Neutze ; Carlos Pedros-Alio ; Jarone Pinhassi
Nature Vol. 445 (2007), 7124, p. 210-213.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-24. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 45602

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Generation and exploitation of proton motive force: Biochemical and structural analysis of three bacterial integral membrane proteins.