CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three Tools for Language Processing: BNF Converter, Functional Morphology, and Extract

Markus Forsberg (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7291-970-9.- 210 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-08-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 45531

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Functional Morphology


Lexicon Extraction from Raw Text Data


The Functional Morphology Library


The Extract Tool


Examination

Datum: 2007-09-25
Tid: 10:15
Lokal: EE, EDIT building, Göteborg
Opponent: Directeur de Recherche de Classe Exceptionnelle Gérard Huet, INRIA Rocquencourt, France

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2651


Technical report D - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University 32