CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the influence of Pt particle size on the PEMFC cathode performance

Kjell Wikander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Henrik Ekström ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Göran Lindbergh
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 52 (2007), 24, p. 6848-6855.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Platinum; Nanoparticle size; PEMFC; Oxygen reduction; Phase transfer methodDenna post skapades 2007-08-22. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 45438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur