CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verification and validation of CFD-simulations on heat transfer in porous insulation

Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 22 pages s.
[Rapport]

Nyckelord: convection, simulation, verification, insulationDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 4543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication - Chalmers University of Technology, Division of Building Technology