CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cross-disciplinary study in complexity and transformation: Transforming aesthetics

Cheryl Akner-Koler (Institutionen för arkitektur) ; Monica Billger (Institutionen för arkitektur) ; Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Paper presented in proceedings: Joining forces conference ERA, University of Art and Design, September 22-24, in Helsinki, Finland (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-08-21. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 45419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur