CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contextualizing aesthetic reasoning through a laboration on dendritic growth. Generating and regenerating aesthetic concepts through cross-disciplinary studies

Cheryl Akner-Koler (Institutionen för arkitektur)
In proceedings: Symmetri Festival, August 12-18, in Budapest, Hungary (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-08-21.
CPL Pubid: 45416

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur