CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unfolding the aesthetics of complexity Cross-disciplinary study of complexity and transformation: Evaluation for the Swedish Research Council

Cheryl Akner-Koler (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Vetenskapsrådet, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-08-21.
CPL Pubid: 45414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur