CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenging and expanding the Evolution of Form-model

Cheryl Akner-Koler (Institutionen för arkitektur)
In Proceedings: 5th Nordcode seminar & workshop Connecting fields, May 10-12, in Oslo, Norway (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-08-21.
CPL Pubid: 45413

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur