CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complex curvatures in form theory and string theory

Cheryl Akner-Koler (Institutionen för arkitektur) ; Lars Bergström
Leonardo Vol. 38 (2005), 3, p. 226-231.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-21.
CPL Pubid: 45412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur