CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expanding the boundaries of form theory. Developing the model Evolution of Form

Cheryl Akner-Koler (Institutionen för arkitektur)
in proceedings: Wonder Ground Design Research Society International Conference, IADE, November 1-4, in Lisbon, Portugal (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-08-21. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 45410

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur